Over ons

Over ZonneHub

Veel mensen willen wel zonnepanelen, maar hebben geen geschikt dak, geen eigen dak of zien andere belemmeringen. ZonneHub zorgt voor de totaaloplossing waarbij je heel eenvoudig 100% groene zonnestroom kunt opwekken met eigen zonnepanelen op een onbenut dak in de buurt. Hiervoor maakt ZonneHub gebruik van de postcoderoosregeling.

ZonneHub is een onafhankelijke energiecoöperatie. Er is dus geen verplichte winkelnering - deelnemers zijn vrij om hun eigen energieleverancier te kiezen. ZonneHub is een initiatief van Eneco en Greenspread en opgericht om een versnelling teweeg te brengen in de energietransitie naar 100% duurzame energie. 

Historie

Eneco heeft zorg gedragen voor ZonneHub vanaf de oprichting tot begin 2019, zowel organisatorisch als in projectontwikkeling. Begin 2019 hebben de leden van de coöperatie samen met Eneco besloten dat de rol van Eneco als projectontwikkelaar zal worden overgedragen aan Greenspread. Met deze ontwikkeling hopen de leden, Eneco en Greenspread ZonneHub naar een volgende fase te kunnen tillen.

 

Stichting Greencrowd verzorgt namens ZonneHub de administratie van ZonneHub, de afhandeling van betalingen, het innen en afdragen van BTW alsmede het begeleiden/opstellen van de jaarrekening van ZonneHub. Stichting Greencrowd en Greenspread zijn aparte entiteiten met hetzelfde bestuur.

Eneco blijft op de achtergrond betrokken, onder meer om het verrekenen van de opgewekte stroom op de energienota mogelijk te maken.

 

Hoe werkt het?

1. Op dakenjacht en werving

 • We vinden geschikte daken. Over het algemeen moet een dak 15 jaar beschikbaar zijn, ongeveer 15 kg per vierkante meter aan ballast aankunnen en een goede ligging ten opzichte van de zon hebben.

 • Mocht je zelf een dak weten: neem contact met ons op!

 • De dakeigenaar tekent een recht van opstal, en krijgt een vergoeding in bijvoorbeeld de vorm van dakhuur of een deel van het totaal te plaatsen zonnepanelen.

2. Ledenwerving

 • We brengen samen mensen die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen en eigenaren van onbenutte daken bij elkaar.

 • Weet je nog mensen bij jou in de buurt die ook mee willen doen? Breng hen op de hoogte, des te sneller kunnen we starten met de bouw!

 • We zorgen dat je lid wordt van de ZonneHub coöperatie. Dit is een eenvoudig administratief proces, zodat je aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om te profiteren van de belasting-voordelen.

3. Installatie, exploitatie, beheer en onderhoud

 • We verzorgen de aanschaf en installatie van de zonnepanelen en benodigde apparatuur.

 • We regelen de levering en teruglevering van zonnestroom.

 • We geven je inzicht in de stroom die je opwekt en verrekenen de belastingvrijstelling op je stroomrekening.

 • We bemiddelen bij de garantie op de zonnepanelen voor de coöperatie en regelen het onderhoud.

 

Zij gingen jou voor

 

 

+57 andere leden...

Open Hubs

ZonneHubs open voor deelname

Volle Hubs

ZonneHubs die al in het zonnetje staan

 

Veelgestelde vragen

Wat is de link tussen ZonneHub en de postcoderoosregeling?

Zelf groene stroom opwekken, zonder zonnepanelen op je dak: het kan met ZonneHub. Handig als je wilt profiteren van de voordelen van zonne-energie, maar panelen op je eigen dak geen optie zijn. Voor ZonneHub maken we gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief oftewel de ‘postcoderoosregeling’, waarbij je 15 jaar vrijstelling van energiebelasting krijgt. Wij regelen een dak en installeren daar zonnepanelen op.

Hoe werkt de postcoderoos?

De postcoderoosregeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonnestroom die de deelnemers gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op eigen locatie hoeven te liggen, maar op een locatie in de buurt. Deelnemers zien het belastingvoordeel, dat geldt voor het eigen verbruik tot maximaal 10.000 kWh, jaarlijks op hun eigen energienota verrekend door de eigen energieleverancier.

 

ZonneHub stelt jaarlijks vast hoeveel daadwerkelijk geproduceerde stroom aan elke deelnemer van het project is toe te schrijven. ZonneHub voorziet de leveranciers van alle deelnemers van deze informatie, zodat zij voor elke deelnemer de vrijstelling van energiebelasting kunnen toepassen voor de toegekende hoeveelheid geproduceerde stroom in het project. De stroom uit het project komt fysiek gezien niet bij de deelnemende huishoudens, bedrijven of organisaties terecht; het betreft hier puur een administratieve verrekening, net als bij de afname van groene stroom via de eigen energieleverancier.

Wat is de 'roos'?

Leden van postcoderoosproject moeten dichtbij de productie-installatie wonen om mee te kunnen doen. Dit gaat primair om: een postcode-4-gebied (bijvoorbeeld: 9735, ongeacht de letters die hierachter volgen) met alle direct hieraan grenzende postcode-4-gebieden, waarbij in één van deze gebieden een productie-installatie staat.

Het postcoderoosgebied is het gebied van alle postcodes ('bladeren' van de 'roos') die de locatie van het duurzame energieproject omringen ( de 'roos') inclusief de postcode van de projectlocatie zelf. Ook is een postcoderups mogelijk om bijvoorbeeld meer mensen te bereiken. Hierbij functioneert een van de postcodegebieden ('bladeren' van de 'roos') van het oorspronkelijke postcoderoosgebied als de 'roos'. 

Andere vragen?

Heb je nog andere vragen? Stel ze per mail of via social media! Klikt op een van de social buttons rechtsboven.

 

Doe je mee?

Enthousiast om groene stroom op te wekken, maar niet op je eigen dak? Schrijf je nu in! Wij houden je op de hoogte van ontwikkelingen en als er een dakeigenaar in jouw gebied zijn dak beschikbaar stelt.

Heb je een dak?

Als dakeigenaar kan je jouw dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen. De voordelen op een rijtje:

 • Volledige ontzorging als het gaat om installatie, montage, onderhoud en beheer;

 • Een jaarlijkse financiële vergoeding of de energieopbrengst van een aantal panelen uit het project

Idealiter voldoet het dak aan de volgende criteria:

 • Het dak zal de komende 15 jaar niet worden gerenoveerd of vervangen worden;

 • Het dak kan ongeveer 15 kg ballast per vierkante meter aan;

 • Het dak heeft weinig schaduwwerking van grote dakobstakels of bomen/gebouwen in de omgeving.

Net zo enthousiast als wij? Stuur een mail en wij nemen zo snel mogelijk contact op!

Andere vragen?

Heb je vragen over ZonneHub? Je kan ons altijd bereiken via social media (zie de buttons rechtsboven) of via de mail.

Ons bezoek- en postadres is:

Fonteinkruid 6A

3931 WX Woudenberg

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

© 2019    ZonneHub