Veelgestelde vragen

Over ZonneHub van EnecoTM

 • Hoe werkt ZonneHub?

  ZonneHub maakt het mogelijk om je eigen zonnestroom op te wekken op een nabijgelegen dak. Veel mensen willen wel zonnepanelen, maar hebben geen geschikt dak, geen eigen dak of zien andere belemmeringen. ZonneHub zorgt voor een totaaloplossing waarbij je heel eenvoudig 100% groene zonnestroom kunt opwekken met eigen zonnepanelen op een onbenut dak in de buurt.

  Dit doet ZonneHub allemaal voor je:

  • We brengen mensen die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen en eigenaren van onbenutte daken bij elkaar.
  • We vinden en screenen geschikte daken, inclusief een rendementsberekening.
  • We zorgen dat je lid wordt van een coöperatie (dit is een eenvoudig administratief proces, zodat je aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om te profiteren van de belastingvoordelen).
  • We verzorgen de aanschaf en installatie van de zonnepanelen en benodigde apparatuur.
  • We regelen de levering en teruglevering van zonnestroom.
  • We geven je inzicht in de stroom die je opwekt en verrekenen deze én de belastingvrijstelling op je stroomrekening.
  • We bemiddelen bij de garantie op de zonnepanelen voor de coöperatie en regelen het onderhoud.

 • Wat is de rol van Eneco?

  ZonneHub is een initiatief van Eneco, maar staat ook open voor het leveren van diensten voor andere energiebedrijven en coöperaties.

  Eneco verzorgt installatie en onderhoud van de zonnepanelen, administratie, verrekening van energiegelden en regelt dat je lid wordt van een coöperatie. Dat is puur een administratieve handeling, zodat je voldoet aan alle wettelijke eisen om van belastingvrijstelling te kunnen profiteren. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Jij maakt gebruik van de inkoopvoordelen, garanties en service waar Eneco voor zorgt. Zo betaal je de laagste prijs voor je zonnepanelen en heb je geen onverwachte kosten aan onderhoud en schade.

  Voor verrekening van de afgenomen stroom thuis en de opgewekte stroom op jouw ZonneHub betaal je maandelijkse kosten, ongeacht hoeveel panelen je afneemt. Dergelijke kosten betaal je nu ook bij een regulier energiecontract. Daarnaast betaal je een kleine maandelijkse bijdrage per paneel om de collectieve kosten te dekken voor verzekeringen, onderhoud & vervanging van materialen, administratieve kosten voor de coöperatie en een vergoeding van de dakeigenaar. Al deze kosten zijn meegenomen in de berekende besparing van circa €30,- euro per paneel, het verwachte rendement van 5% en de gestelde terugverdientijd van 10 jaar. Let op: bovenstaande voorwaarden en bedragen zijn indicatief. Bij het aangaan van een overeenkomst met Eneco zullen deze definitief worden gemaakt.

 • Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

  Na je inschrijving zit je nog nergens aan vast. ZonneHub maakt een match tussen het aantal bewoners binnen een bepaalde regio en een dak. Als er voldoende geïnteresseerden zijn (minimaal 20) en er een geschikt dak beschikbaar is, word je benaderd met een concreet voorstel voor de aanschaf van zonnepanelen, inclusief de locatie van het dak en het verwachte rendement. Je kunt dan kiezen met hoeveel zonnepanelen je meedoet. Nadat het project vol is, verwachten we een ontwikkeltijd van circa 3 maanden.

  Natuurlijk kun je de totstandkoming van een ZonneHub in je buurt een handje helpen. Deel de ZonneHub-pagina met buren, vrienden. Weet je een geschikt dak in je buurt? Verwijs de eigenaar naar www.zonnehub.nl/dak of stuur je tip en, met toestemming eigenaar, de contactgegevens naar zonnehubdak@eneco.com.

 • Hoe lang duurt het voordat het project van start gaat?

  Dat hangt ervan af hoe snel alle panelen op een collectief dak worden verkocht en of er direct een dak beschikbaar is. Over het algemeen is de doorlooptijd, vanaf het moment dat er voldoende geïnteresseerden zijn én er een dak beschikbaar is, maximaal 6 maanden. We streven ernaar om binnen 3 maanden de panelen te (laten) verkopen en daarna binnen 3 maanden de installatie op te (laten) leveren.

 • Wat als er niet voldoende deelnemers zijn voor een ZonneHub?

  Per regio wordt er een ZonneHub ontwikkeld als er minimaal 20 belangstellenden zijn en er een dak beschikbaar is.

  Het kan echter zijn dat er in jouw buurt nog weinig geïnteresseerden zijn. Als er al wel een geschikt dak is zullen we pro-actief buurtgenoten werven zodat we op het aantal van 20 uit komen. Daar kun je zelf natuurlijk ook bij helpen door anderen te informeren over ZonneHub. In het geval dat er nog niet voldoende aanmeldingen zijn en er geen dak is, houden we je wel op de hoogte van de ontwikkelingen bij ZonneHub. Na je inschrijving zit je uiteraard nog nergens aan vast. Je betaalt pas je zonnepanelen als de ZonneHub in jouw buurt volledig gevuld is.

Over zonnepanelen

 • Vanaf welk bedrag kan ik meedoen?

  Je kunt vanaf 1 zonnepaneel meedoen. Het richtbedrag voor de aanschaf van 1 zonnepaneel ligt rond €300,-. Het exacte bedrag verschilt enigszins per dak. Over het algemeen geldt: hoe groter de zonnepaneleninstallatie, des te lager de prijs per paneel.

 • Mag ik zoveel zonnepanelen kopen als ik zelf wil?

  Ja, in principe wel. De belastingvrijstelling geldt echter tot aan je eigen stroomverbruik met een maximum van 10.000 kWh per jaar. Voor extra opwek boven het eigen stroomverbruik geldt geen belastingvrijstelling. Je ontvangt voor je netto overschot dan wel de terugleververgoeding maar niet het belastingvoordeel. We adviseren je daarom om niet meer zonnepanelen te nemen dan nodig voor je eigen stroomverbruik thuis. Het is raadzaam om tot maximaal 85% van je huidige stroomverbruik zonnepanelen te kopen. Bovendien moeten er minimaal 20 deelnemers zijn voor een collectief dak met zonnepanelen. Afhankelijk van de omvang van het dak, kan er een maximum aantal zonnepanelen gelden om minstens 20 deelnemers te halen.

 • Hoeveel levert een zonnepaneel op?

  Een zonnepaneel kost rond de €300,- en levert ongeveer 240 kWh stroom per jaar. Per jaar bespaar je daarmee circa €40,- netto op je stroomrekening. Dit is na aftrek van kosten. Een gemiddeld huishouden heeft 14 zonnepanelen nodig om zelfvoorzienend te zijn en kan daarmee op jaarbasis dus circa €420,- besparen. Let op: bovenstaande voorwaarden en bedragen zijn indicatief en worden per specifieke ZonneHub vastgesteld.

  Wanneer je stroom afneemt van een energieleverancier, betaal je daar energiebelasting over. Bij ZonneHub ontvang je die energiebelasting terug voor de energie die jouw zonnepanelen hebben opgewekt. Net als wanneer je zonnepanelen op je eigen dak hebt.

  Bij ZonneHub kun je er in principe van uitgaan dat je de investering binnen 10 jaar terugverdient. Je hebt een rendement van ongeveer 5%. Dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal zonnepanelen per ZonneHub, de kosten van de installatie en de ligging van het dak. Zonnepanelen gaan circa 25 jaar mee. Een dak wordt voor minimaal 15 jaar beschikbaar gesteld. Zo profiteer je nog maximaal 15 jaar van “gratis” stroom. en Let op: bovenstaande voorwaarden en bedragen zijn indicatief en worden per specifieke ZonneHub vastgesteld.

  Bovendien lever je met de opwek van je eigen zonnestroom natuurlijk ook een mooie bijdrage aan het milieu. Eén zonnepaneel zorgt al voor een vermindering van 100 kilo CO2 per jaar.

 • Wat is het verschil tussen zonnepanelen op je eigen dak en zonnepanelen op een ZonneHub?

  Als je zonnepanelen op je eigen dak neemt, moet je zelf alles uitzoeken en regelen. Bij deelname in een ZonneHub heb je nergens omkijken naar en worden onderhoud, installatie, levering en administratie voor je geregeld.

  Omdat in grote aantallen kan worden ingekocht en de installatie in één keer gebeurt, zijn de kosten per paneel op een ZonneHub laag. Hierbij maakt het niet uit of je 1 of bijvoorbeeld 14 panelen koopt. Bij panelen op je eigen dak betaal je zelf de installatie- en materiaalkosten, waardoor de kosten per paneel vaak hoger uitvallen. Zeker bij kleine aantallen panelen.

  ZonneHubs worden geselecteerd op hun locatie en zonopbrengst. Bij je eigen dak moet je simpelweg geluk hebben met de ligging ten opzichte van de zon.

  Bij zonnepanelen op je eigen dak is er onzekerheid of de overheid de huidige salderingsregeling na 2020 nog voortzet. Bij collectieve opwek zoals bij een ZonneHub is deze voortzetting wel gegarandeerd en wettelijk bepaald dat je gedurende 15 jaar van energiebelastingvoordeel kunt profiteren. Zo weet je zeker dat je geen besparing misloopt door veranderend overheidsbeleid.

 • Kan ik als ondernemer ook investeren in zonnepanelen?

  Als je een groot dak (minimaal 200 m2) beschikbaar hebt, kun je zelf een ZonneHub locatie worden. Je ontvangt dan 5% van de panelen gratis als je een aansluiting van maximaal 3x80A hebt. Kijk hiervoor op www.zonnehub.nl/dak.

  Als je zelf geen geschikt dak hebt, maar wel je eigen zonnestroom wilt opwekken, kun je eveneens investeren in zonnepanelen op een ZonneHub. In enkele gevallen levert dit zelfs interessante fiscale voordelen op. Als je ZZP-er bent of een eenmanszaak, VOF of maatschap hebt, kun je gebruikmaken van de Energie Investerings Aftrek. Als je een B.V. of N.V. hebt, komt je bedrijf hier helaas niet voor in aanmerking.

 • Kan ik mijn panelen ook weer verkopen?

  Je kunt jouw zonnepanelen via de coöperatie verkopen aan andere leden. De dan geldende prijs is vooraf vastgesteld op basis van de resterende levensduur en de verwachte opbrengsten voor de resterende levensduur. Als er geen belangstelling is onder de andere leden, zal de coöperatie in jouw omgeving kopers proberen te vinden. Uiteraard blijf je profiteren van de voordelen van jouw paneel totdat het paneel is verkocht.

 • Wat als mijn zonnepanelen kapot gaan?

  De Eneco Groep draagt zorg voor de installatie en het onderhoud van de ZonneHub en maakt hierbij gebruik van kwalitatief hoogstaande zonnepanelen met bijbehorende garanties en condities. Daarnaast worden de zonnepanelen verzekerd, zodat ze vervangen kunnen worden als dat nodig is. Dit zorgt voor maximale zekerheid van jouw aankoop.

 • Wanneer krijg ik de opbrengst van mijn opgewekte stroom uitgekeerd?

  We verlagen je termijnbedrag conform verwachte (lagere) jaarnota zodra je zonnepanelen starten met opwekken.  Zo betaal je direct lagere maandlasten. De daadwerkelijke verrekening als gevolg van de gerealiseerde jaarlijkse opwek verrekenen we op jaarbasis.

  Via een speciale app kun je  de dagelijkse opbrengsten van zijn zonnepanelen direct volgen.

Over daken

 • Wat verdient de dakeigenaar aan een ZonneHub?

  De dakeigenaar stelt zijn dak beschikbaar en daar mag natuurlijk best iets tegenover staan. Hij krijgt 5% van het totaalaantal zonnepanelen op de ZonneHub gratis (of hij kiest voor een vergoeding van 1 euro per paneel per jaar). Bij 100 zonnepanelen op zijn dak ontvangt hij er dus 5 gratis. In totaal mag hij voor maximaal 20% met zonnepanelen voor eigen gebruik deelnemen op de ZonneHub. Deze voorwaarden zullen echter ook afhankelijk zijn van de specifieke ZonneHub.

 • Wat als er nog geen dak in mijn buurt is?

  Als er 20 deelnemers binnen jouw regio zijn, gaan we proactief op zoek naar een dak. Wellicht weet je zelf een goede locatie of ken je ondernemers met daken die hier interesse in zouden hebben. Mail je suggesties naar zonnehubdak@eneco.com.

 • Wat gebeurt er nadat de looptijd van een project is verstreken?

  De deelname aan een ZonneHub wordt afgeschreven over de economische levensduur van het project. Deze varieert per locatie (dak) en ligt tussen 15 en 25 jaar. Het recht op de opbrengst blijft bestaan zolang de zonnepanelen operationeel zijn. Hoe lang dit is, hangt af van de economische levensvatbaarheid na het verlopen van de looptijd van het project, maar ook van toegekende vergunningen, de dakhuurovereenkomst of eventuele pachtrechten.

Over wettelijke regelgeving

 • Wat is de postcoderoosregeling precies?

  Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en van Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een korting op de energiebelasting, indien zij investeren in duurzame opwek op een collectief dak in de buurt. Ze moeten woonachtig zijn in het viercijferige postcodegebied waar het collectieve zonnedak is gevestigd, of in een van de daaraan grenzende postcodegebieden.

 • Wat gebeurt er als de postcoderoosregeling verandert of de overheid de regels aanpast?

  De overheid heeft deze regeling voor 15 jaar gegarandeerd, dat is vastgelegd in de wet. Dat wil zeggen dat je 15 jaar lang gegarandeerd van de belastingvrijstelling geniet. Na deze 15 jaar ben je nog steeds eigenaar van de zonnepanelen en blijf je genieten van de opwek. De belastingvrijstelling is dan weliswaar voorbij, maar je hebt je zonnepanelen dan allang terugverdiend.

 • Er gaan geruchten dat de overheid de salderingsregeling in 2020 wil versoberen. In hoeverre vormt dit een risico voor mijn besparing?

  De overheid overweegt het salderen met zonnepanelen op eigen dak af te bouwen vanaf 2020. Maar bij ZonneHub liggen jouw zonnepanelen op een collectief dak. Daarvoor geeft de overheid een wettelijke beschikking af voor 15 jaar. Je bent de komende 15 jaar dus zeker van belastingvoordeel! Bij panelen op een eigen dak geldt op dit moment een salderingsregeling waarvan de overheid aan het bepalen is wanneer deze afgebouwd gaat worden.

Over verhuizen en switchen

 • Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

  Zolang je in dezelfde regio (postcoderoos) blijft wonen, verandert er niets. Je blijft profiteren van de vrijstelling op energiebelasting en Eneco verrekent je opgewekte stroom gewoon met de energierekening van je nieuwe adres. Bedenk eens hoe handig dat is ten opzichte van zonnepanelen op je eigen dak! Als je dan verhuist, zul je opnieuw moeten investeren.

  Verhuis je buiten de postcoderoos, dan vervalt helaas je recht op de vrijstelling van energiebelasting, hetgeen het grootste onderdeel van je terugverdienpost is, maar behoud je de (vergoeding voor) jouw recht op jouw deel van de opgewekte energie door de ZonneHub. Je kunt ervoor kiezen de panelen te houden maar wij adviseren je dan de zonnepanelen te verkopen aan geïnteresseerden in de buurt. ZonneHub helpt je daar uiteraard bij.

 • Moet ik klant worden voor stroom van Eneco? Waarom?

  Ja, om te profiteren van de voordelen van ZonneHub moet je in ieder geval voor het eerste jaar stroomklant zijn bij Eneco Consumenten B.V. Wij verrekenen namelijk direct de opgewekte stroom inclusief belastingvrijstelling met je energierekening. Uiteraard kun je tegen de gebruikelijke voorwaarden overstappen naar een andere stroomleverancier. Dan krijg je nog wel de uitkering van je opgewekte energie, maar moet je nieuwe energieleverancier de vrijstelling van energiebelasting voor je verrekenen, anders loop je deze mis. Het is goed te weten dat niet alle energieleveranciers dit doen.
  Je hoeft dus niet voor de gehele periode dat je zonnestroom opwekt, stroomklant te blijven van Eneco.

 • Wat zijn de gevolgen als ik switch naar een andere energieleverancier?

  Wanneer je na aanschaf van jouw panelen op een ZonneHub switcht naar een andere leverancier dan Eneco, moet je zelf de verrekening van de vrijstelling op je energiebelasting regelen met je nieuwe stroomleverancier. Houd er rekening mee dat nog niet alle energieleveranciers deze verrekening op dit moment ondersteunen, dus check dit vooraf.  De opgewekte stroom van jouw panelen blijf je vergoed krijgen door Eneco.

Staat je vraag er niet tussen?

zonnehub@eneco.com

010-8906945

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur (lokaal tarief, incl. je telefoonkosten).

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van ZonneHub van Eneco™.